PODROČJA DELA

CIVILNO PRAVO
  • obligacijsko pravo
  • stvarno pravo
  • dedno pravo
  • družinsko pravo
  • izdelava pogodb civilnega prava
  • vpisi v zemljiško knjigo
  • postopki denacionalizacije
  • posestni spori
  • avtorsko pravo