AKTUALNO

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru! Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024 ponovno nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo med 29. julijem in 9. avgustom 2024. Izbrani študenti bodo imeli možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja...

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič (v nadaljevanju revidentka) se je zoperstavila neustavnim pogojem registracije po ZGD-1 s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in sprožila tožbo, ki je prerastla v revizijski postopek. Vrhovno sodišče je presojalo ustavnost pogoja registracije za opravljanje dejavnosti po ZGD-1 upravičencev financiranja iz javnih sredstev, v zvezi s programom...

Z novim letom so začele veljati spremembe nekaterih kolektivnih pogodb. Kolektivne pogodbe podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, delavcem pa lahko podeli le več pravic, kot jih daje zakon. Na veljavnost kolektivnih pogodb morajo paziti delodajalci sami. Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca, če ta opravlja več dejavnosti, je odvisno od glavne dejavnosti, ki...

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. Delodajalec, vpisan v Poslovni register Slovenije, bo v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo lahko oddal le...

Odvetniška pisarna Gorjup zaposli pripravnika/co, odvetniškega kandidata/ko, odvetnika/co. Pogoji za opravljanje dela: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., vozniški izpit B kategorije, znanje vsaj enega tujega jezika, za odvetniškega kandidata/tko oz. odvetnika/co se zahteva dodaten pogoj opravljen pravniški državni izpit Trajanje zaposlitve: določen čas treh mesecev z možnostjo podaljšanja. Prošnje z življenjepisom pošljite na naslov...

Naša odvetniška pisarna zastopa »izbrisanega« kosovskega državljana Muso Rugovaja v postopku za določitev denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Izbrisani so prebivalci Slovenije, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve 26. februarja 1992 nezakonito izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev, s čimer so izgubili svoj pravni status ter  bili od tedaj obravnavani kot tujci, ki...

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je posegel v 2. člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, upravna enota ne preverja več zaščitenih kmetij na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti, zato lastnikom ni več potrebno vlagati vlog. Po novem se status zaščitene kmetije preverja na podlagi zaprosila sodišča ali...

Avrio Advocati, združenje odvetniških pisarn z močno bazo v Evropi ter člani v Ameriki, Hongkongu in Avstraliji, je v Zagrebu organizirala spomladansko konferenco, ki jo je gostila hrvaška odvetniška pisarna Planinić, Šoljić & Partnerji, udeležili pa so se je tudi predstavniki naše pisarne. Tridnevne konference se je udeležilo skoraj 40 delegatov iz 17 držav, udeleženci...

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo v prvih dveh tednih meseca avgusta 2021. Več o tem na spodnji povezavi. https://www.pf.um.si/obvestila/prijavite-se-na-prakticno-usposabljanje-pri-odvetnici-vesni-gorjup-zupancic/