KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO

 • sestava kazenskih ovadb
 • zastopanje strank v predkazenskem in kazenskem postopku
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku
 • vlaganje zasebnih tožb v imenu strank
 • zastopanje oškodovancev kot tožilcev v kazenskih postopkih
 • vlaganje ugovorov zoper kaznovalne naloge
 • zastopanje pri sestavi sporazuma o priznanju krivde
 • sestava in vložitev ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo in pritožb
 • zastopanje v postopkih o prekrških
 • sestava prošenj za izbris obsodbe
 • sestava prošenj za pomilostitev

ODVETNIKI IZ KAZENSKEGA IN PREKRŠKOVNEGA PRAVA

https://gorjup.net/wp-content/uploads/2022/06/Franci2-list.jpg
Franci Košar

Odvetnik

https://gorjup.net/wp-content/uploads/2023/07/Tarek2.png
Tarek Naji

Odvetnik

REZERVIRAJTE SI TERMIN