SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 • SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Zakonom o odvetništvu (ZOdv).

Predmetni splošni pogoji veljajo za storitve Odvetniške Pisarne Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ponudnik storitev/prodajalec), dostopne na spletni strani: http://www.gorjup.net/ kot tudi za ostale storitve po dogovoru.

Odvetniška Pisarna Gorjup opravlja odvetniško dejavnost in ostale pravne storitve.

Odvetniška Pisarna Gorjup naročniku storitve/ kupcu na spletni strani/ trgovini omogoča vpogled v ponudbo in cene storitev konferenc pod rubriko – rezervacija termina. Vrednost storitev vključuje DDV.

Rezervacija termina konferenc je možna preko spletne trgovine kot tudi preko telefona na telefonski številki: 02 23 44 780 in preko elektronske pošte: odvetnik@gorjup.net

Ponudnik storitev si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da za naročnika storitev veljajo splošni pogoji, ki veljajo na dan oddaje naročila/ oprave nakupa.  

Podatki o ponudniku storitev:

 • Firma: Odvetniška Pisarna Gorjup
 • Sedež: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor
 • Matična številka: 2149745000
 • Davčna številka: SI57055904
 • Spletna naslova: http://www.gorjup.net/.
 • Elektronska pošta: odvetnik@gorjup.net
 • Telefon: 02 23 44 780
 • Fax: 02 23 44 795
 • Ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV); ID za DDV je SI 57055904

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje Odvetniške Pisarne Gorjup, delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca spletne strani, uporabnika in kupca – naročnika storitve ter poslovno razmerje med prodajalcem/ponudnikom (Odvetniška Pisarna Gorjup) in uporabnikom kot kupcem oz. naročnikom storitev iz ponudbe spletne trgovine odvetniške pisarne.

Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi (temi splošnimi pogoji poslovanja), kot tudi izrecno seznanjenost z varstvom osebnih podatkov in pravnim obvestilom, ki je sestavni del teh splošnih pogojev.

Vsak naročnik storitve je prav tako ob podpisu pooblastila za zastopanje posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja, v katerem so tudi navedeni.

Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh in morebitnih podstraneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. 

Spletna stran/ trgovina je odprta vsak dan v letu, 24 ur na dan. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.

 

 • OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI

V spletni trgovini se uporabljajo naslednji izrazi:

 • Uporabnik ali obiskovalec spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
 • Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup preko postopka nakupa oziroma naročila storitve. Kupec je lahko potrošnik ali pravna oseba. Če je kupec pravna oseba, se v polja za vpis podatkov o podjetju vnesejo osebni podatki zakonitega zastopnika pravne osebe. Zaradi izvajanja pravic na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov je potrebno razlikovati med kupcem, ki je fizična oseba (potrošnik), in kupcem, ki je pravna oseba. Za kupce, ki so pravne osebe, pod pogoji zakona ne veljajo tudi določila ZVPot, ampak zgolj določila iz teh splošnih pogojev.
 • Naročilo ali nakup so vse storitve ali produkti, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini ponudnika.
 • NAKUP – NAROČILO V SPLETNI TRGOVINI

Na spletni strani mora naročnik storitve/ kupec soglašati s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Pogoji zasebnosti. 

Naročnik storitve/ kupec pred potrditvijo nakupa soglaša, da je v celoti seznanjen z določili ter pogoji in jih v celoti sprejema oz. potrjuje. Če se z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa.

Kupec ob nakupu posreduje naslednje podatke:

 • Ime in priimek,
 • Kraj bivanja,
 • Pošta,
 • E-mail naslov,
 • Telefonska številka.

Nato označi način plačila in prevzem nakupa.

Po opravljenem spletnem nakupu prejme potrdilo o nakupu z vsemi podatki na elektronski naslov.

 1. CENA FOTOKOPIRANJA 

Pri ponudniku odvetniških storitev je zagotovljena tudi možnost oziroma storitev fotokopiranja, katerih cena je naslednja:

 • 1x črno-belo fotokopiranje – A4 list = 0,70€
 • 1x barvno fotokopiranje – A4 list = 1,00€ 

Stranke, v kolikor ponudniku odvetniških storitev same ne priskrbijo in zagotovijo originalov oziroma fotokopij dokumentacije, zaradi katerih se fotokopiranje zadevne dokumentacije opravi pri ponudniku odvetniških storitev – so dolžne upoštevati in plačati redno ceno fotokopiranja, ki je navedena v tem poglavju.

 1. POSTOPEK NAROČANJA STORITVE

Splošno:

Rezervacija termina sestanka, posveta, konferenc je možna preko spletne trgovine kot tudi preko telefona na telefonski številki: 02 23 44 780 in preko elektronske pošte: odvetnik@gorjup.net

Spletna trgovina:

V tem poglavju so navedeni koraki, ki vodijo do oddaje naročila.

Na voljo do oddaje naročila so naslednji koraki:

 • Iskanje posamezne storitve v spletni trgovini
 • Izbor storitve v spletni trgovini
 • Rezervacija izbrane storitve na določen dan, ob določeni uri (ki je na razpolago)
 • Navedba zadeve
 • Podpis oz. strinjanje z dogovorom o plačilu skladno s 15. členom Odvetniške tarife
 • Izbor načina plačila in plačilo
 • Pregled naročila
 • Podpis oz. strinjanje s splošnimi pogoji
 • Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa
 • Prejem e-pošte s potrdilom naročila

Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:

 • Vidi in pregleda, katere storitve je izbral 
 • Vidi in pregleda ceno posamezne storitve in skupno ceno celotne izbrane količine posameznih storitev 
 • Spreminja količino in vrsto izbrane storitve
 • Odstrani storitve iz košarice
 • Dodaja račun za podjetje
 • Spreminja način plačila
 • Pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

Postopek naročanja lahko prekinete v vsakem trenutku tako, da zaprete okno brskalnika, razen v primeru, da ste naročilo že potrdili z gumbom »Potrditev naročila« neposredno po povzetku naročila. V tem primeru se za morebitne dodatne informacije obrnite na nas na telefonsko številko 02 23 44 780 ali e-poštni naslov odvetnik@gorjup.net.

Ponudnik pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov uporabnika, kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki se hranijo pri ponudniku. Avtomatična potrditev o prejemu vašega naročila bo posredovana na vpisan e-naslov. V kolikor potrditve niste prijeli nas prosim kontaktirajte preko elektronske pošte na e-naslov odvetnik@gorjup.net. Po opravljenem naročilu boste v primeru izbire plačila po predračunu po elektronski pošti prejeli obvestilo s predračunom in z napotki za plačilo predračuna.

V primeru obveznih polj, ki so potrebna, da naročeno storitev oz. produkt naroči, so ta obvezna polja posebej označena.

 

CENE

Cene, objavljene na spletni strani ponudnika so navedene v EUR (evrih) in vključujejo predpisani davek na dodano vrednost (DDV), razen če je izrecno zapisano drugače. Cene veljajo ob trenutku naročila in nimajo določenega trajanja veljavnosti. Cena z vsebovanim davkom je prikazana posebej oz. ob vsaki ponujeni storitvi ali produktu.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma so podane pod pogoji Zakona o odvetništvu in Odvetniške tarife (15. člen).

Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah najkasneje v 8 delovnih dneh obvestiti ponudnika. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ponudnik ne upošteva.

Cene storitev – rezeravacija termina (brez DDV):

 • konferenca z že obstoječo stranko (30 min) – 60,00€
 • konferenca z novo stranko/ prvi posvet (30 min) – 60,00€
 • konferenca z že obstoječo stranko (60min) – 120,00€
 • konferenca z novo stranko/ prvi posvet (60 min) – 120,00€
 • konferenca MS Teams (preko spleta) (30min) – 60,00€
 • konferenca MS Teams (preko spleta) (60min) – 120,00€
 • udeležba na sestanku zunaj sedeža pisarne (30min) – 80,00€
 • udeležba na sestanku zunaj sedeža pisarne (60min) – 160,00€

Cene ostalih odvetniških storitev, glede katerih se ponudnik in naročnik storitev dogovorita na sestanku, konferenci so odvisne od vrste in vrednosti zadeve.

Osnova za izračun cene je odvetniška tarifa, v okviru katere pa so možni posamezni individualni dogovori s stranko.

Brezplačna pravna pomoč: Nove stranke – naročniki storitev, ki si za zastopanje na podlagi Brezplačne pravne pomoči (v nadaljevanju: BPP) izberejo oziroma jim je dodeljen ponudnik odvetniških storitev – Odvetniška Pisarna Gorjup (znotraj te Odvetniki Vesna Gorjup Zupančič, Tarek Naji, Franci Košar in Jure Ivančič) – same uredijo vse potrebno v zvezi z brezplačno pravno pomočjo (Prošnja za BPP, obvestilo sodišču o opravljeni storitvi za katero je bila odobrena BPP, itd..) v nasprotnem primeru se takšni stranki za opravljene storitve izda račun.  V kolikor stranka po opravljeni storitvi sodišču ne sporoči pravočasno, da je bila storitev opravljena – se ji na podlagi Odvetniške tarife oziroma po dogovoru s ponudnikom izda račun tudi za storitve, za katere ji je bila dodeljena BPP.

PLAČILO

Splošno glede plačila:

Plačilo za opravljene storitve naročnik storitve poravna preko kreditne kratice z direktnim nakazilom na TRR IBAN SI56 0228 5025 8063 624, po predračunu ali gotovinsko na sedežu ponudnika.

Spletna trgovina – rezervacija termina:

Kupnino za naročilo kupec poravna prek spletne strani, in sicer prek sistema Paypal, s kreditnimi karticami z direktnim plačilom, s plačilom po predračunu ali na sedežu ponudnika. 

Plačilo prek spleta z bančno kartico se opravi v okolju, ki ga varuje in upravlja družba PayPal, priznana s strani bančnih ustanov.

Z nakazilom na račun Odvetniške Pisarna Gorjup po ponudbi/predračunu, ki ga prejmete na svoj elektronski naslov. Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo storitve naprej v proces obdelave.

ODSTOP OD POGODBE 

Splošno: 

Odstop od pogodbe po izvedbi storitve, dogovorjene na terminu ni mogoč, zaradi same (individualizirane) narave odvetniških storitev saj gre za storitve, ki so pripravljene oziroma narejene po specifičnih potrebah in vprašanjih naročnika (o katerih se ponudnik in naročnik dogovorita na konferenci). Po izvedeni storitvi odstop od pogodbe več ni mogoč. Znesek vplačanega denarja se ne vrača.

Spletna trgovina – rezervacija termina:

Odstop od pogodbe oziroma naročila po izvedbi rezervacije je mogoč 48 ur pred izvedbo storitve s strani ponudnika. V tem primeru naročnik odstopi od pogodbe oziroma naročila, ponudnik pa slednjemu vrne vplačani denar. Kadar gre za odstop od naročila v manj kot 48 urah od rezervacije, ponudnik zadrži 50% vplačanega zneska, ostalo vrne naročniku.

Kupec ima možnost, da 48ur pred sestankom usklajeni termin rezervacije preloži na drug primeren čas. V tem primeru ponudnik ne vrača vplačanega denarja.

PRAVNA OPOZORILA IN ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete svojih storitev, sicer brez kakršnegakoli jamstva za pravilnost in uporabnost pri naročniku oziroma za naročnikov namen.

Individualne ponudnikove storitve (pravna mnenja in/ali pravne ocene) so narejene skladno s potrebno in zahtevano skrbnostjo in na podlagi predloženega vprašanja, dejstev in dokazov podanih s strani kupca, pozitivne zakonodaje ter prakse pristojnih sodišč v času izvedbe storitve. Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke in dokumentacije, ki jih posreduje uporabnik. Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.

Mnenje regulatornih organov ali sodišč v zvezi s predmetno zadevo je lahko drugačno, kot je stališče izraženo v storitvah ponudnika. Morebitna pravna mnenja v primeru spremembe zakonodaje in/ali sodne prakse niso uporabljiva. Morebitna pravna mnenja niso neposredno uporabljiva v sodnem postopku.

Individualizirane ponudnikove storitve (pravna mnenja in/ali pravne ocene) so podane za potrebe uporabnika oz. kupca in niso namenjena distribuciji tretjim osebam, predstavlja poslovno skrivnost zaupne narave, ki je varovana skladno z zakonom o odvetništvu.

Vsa komunikacija med ponudnikom in kupcem na temo vsebine primera/vprašanja se šteje za zaupno privilegirano komunikacijo in je del varovanja zaupnega razmerja med stranko in odvetnikom oz. odvetniško pisarno skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o odvetništvu.

Narava pravnega in odvetniškega svetovanja je mandatna pogodba.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik pri varovanju osebnih podatkov tako na splošno kot tudi v spletni trgovini upošteva standarde Zakona o varstvu osebnih podatkov, Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov – GDPR in Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Odvetniški Pisarni Gorjup, ki urejajo področje osebnih podatkov. 

Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Za rezervacijo termina v spletni trgovini je potrebno zbiranje določenih osebnih podatkov. Podatkov, ki jih bo uporabnik posredoval ponudniku, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa in izstavitve računa za kupljene izdelke ter računovodstvu za ustrezno knjiženje poslovnih dogodkov.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

 V interesu učinkovitega sodelovanja in spoštovanja zakonodaje vsakemu posamezniku zagotavljamo pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov (pregleda),
 • popravka/dopolnitve osebnih podatkov,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • prenosljivosti osebnih podatkov,
 • izbrisa osebnih podatkov (“pravica do pozabe”), 

Za preklic, spremembo ali vprašanja glede vaše privolitve uporabe osebnih podatkov vas prosimo, da nas kontaktirate na odvetnik@gorjup.net.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov:

 1. Obdelava na podlagi pogodbe – soglasja med ponudnikom in naročnikom:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ponudnik obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

 

 1. Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

 1. Na podlagi zakonitega interesa

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

 

 Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi osebnih podatkov”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Ponudnik na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago, razen izjem, ki so predvidene po Zakonu o odvetništvu. Ponudnik se bo pod pogoji Zakona o odvetništvu npr. lahko odzval na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

 

REŠEVANEJE SPOROV

Morebitni spori med ponudnikom in naročnikom storitev se rešujejo sporazumno. Če do sporazumnega dogovora ne pride, se spori rešujejo na pristojnem sodišču v Mariboru. Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na naravo zadeve.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, 2000 Maribor oziroma na e-poštni naslov odvetni@gorjup.net.

Glede na naravo odvetniških storitev ter regulirane dejavnosti odvetništva, nadzor nad izvajanjem odvetništva izvaja tudi Odvetniška zbornica Slovenije. Uporabniki lahko uveljavljajo svoje pravice, ki izhajajo iz narave odvetništva tudi pred navedenim organom oz. Odvetniško zbornico Slovenije.

 

  

KONČNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji veljajo od dneva veljavnosti, ki je označen na dnu dokumenta in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnje najave oziroma opozorila.

Ti splošni pogoji poslovanja so dostopni na spletni strani www.gorjup.net oziroma v fizični obliki na sedežu Odvetniške Pisarne Gorjup.

S temi splošnimi pogoji poslovanja je vsak naročnik storitve opozorjen še pred podpisom samega pooblastila (v katerem so navedeni in na katere se stranko tudi napotuje), kot tudi pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom na spletni trgovini – rezervacija termina oziroma še preden naroči določeno storitev pri ponudniku.

Začetek veljavnosti: ___________________

Objavljeno na spletni strani: ________________________

Odvetniška Pisarna Gorjup