Praktično usposabljanje študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru

13 julija, 2017

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2016/2017 nudi dvema študentoma možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo v mesecu avgustu. Izbrana študenta bosta imela možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja bosta spoznala, kako deluje portal e-sodstvo in zemljiška knjiga, seznanila se bosta z vlaganjem izvršb in samim postopkom izvršbe ter s pripravo enostavnejših vlog.

Pogoji za prijavo:

Na praktično usposabljanje se lahko prijavijo študentke in študenti:

prve stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega in drugega letnika ter povprečno oceno 8,5 in več;
druge stopnje študijskega programa »Pravo« Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki imajo opravljene vse izpite prvega letnika ter povprečno oceno 8,5 in več.

Postopek izbire:

V primeru večjega števila prijav se izbira opravi na podlagi razgovora in opravljenega preizkusa.