POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE ZA ZAČASNO ČAKANJE NA DELO PO NOVEM ZAKONU (ZIUZEOP)

7 aprila, 2020

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na svojih spletnih straneh dne 06.04.2020 objavil obvestilo, da je v pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo, ki bo usklajena z dne 02.04.2020 sprejetim Zakonom o  interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Navedeni zakon zagotavlja ugodnejše pogoje za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo kot sedaj veljavni Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) in bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Vlogo za zaposlene, ki so že na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, pa zanje še niste oddali vloge, boste morali  predložiti v 8 dneh od objave zakona (predvidoma do 18.4.2020),  pri tem boste lahko upravičeni do povračila nadomestila plače od 13.3.2020.

Če ste že oddali vlogo za začasno čakanje na delo po sedanjem Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je začel veljati 29.3.2020, bo vaša vloga obravnavana po novem zakonu (ZIUZEOP) in vam novih vlog ni treba na novo oddajati, s strani Zavoda boste prejeli poziv za dopolnitev vloge.

Oddaja elektronske vloge za uveljavljanje povračila nadomestila plače zaposlenim zaradi odrejene karantene po sedanjem zakonu (ZIUPPP) je možna kot doslej.

Povezava na spletno stran Zavoda RS za zaposlovanje za delodajalce: https://www.ess.gov.si/delodajalci.