VAVČERSKI SISTEM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA ZA ZAŠČITO INTELEKTUALNE LASTNINE – Patentov, znamk in modelov

24 marca, 2021

Slovenski podjetniški sklad oziroma Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. Slednjo nudi tudi skozi t.i. vavčerski sistem za zaščito intelektualne lastnine za patente, modele in znamke preko javnega poziva za pridobitev. Nosilka Odvetniške pisarne Gorjup, odvetnica Vesna Gorjup Zupančič, je vpisana v register zastopnikov pri Uradu za intelektualno lastnino za znamke in modele, zato ta pisarna zastopa tudi stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi z modeli, znamkami in geografskimi označbami, tudi preko financiranja z vavčerji. Namen takšnega vavčerskega sistema je zaščititi intelektualno lastnino mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (MSP) in jim s tem pomagati pri poslovanju bodisi na mednarodnih trgih bodisi le na trgu Republike Slovenije, kjer vlada močna konkurenca. Ugodnost takšnega sistema se kaže predvsem skozi finančni vidik, saj Slovenski podjetniški sklad sofinancira 60% upravičenih stroškov, ki predstavljajo stroške priprave dokumentacije, stroške prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino ter s tem povezane stroške prevoda prijave, pri tem pa največja spodbuda predstavlja 5.000,00 EUR brez vključenega popolnega preizkusa, 9.999,99 EUR pa z vključenim popolnim preizkusom. Splošno velja, da dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednost pred konkurenti, vavčer pa je na voljo ravno za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk in modelov.

Ključne besede: Slovenski podjetniški sklad, Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo, vavčerski sistem, intelektualna lastnina, patenti, znamke, modeli