Spomladanska konferenca Avrio Advocati

9 junija, 2015

Predstavniki odvetniške pisarne Gorjup so se v začetku meseca maja udeležili mednarodne konference združenja Avrio Advocati, ki se je tokrat odvijalo v New Yorku. Osrednje teme konference so bile makroekonomija, naložbe zasebnega kapitala ter financiranje trgovanja. Prvi predavatelj je bil Daniel Alpert, ki se že 30 let ukvarja z investicijskim bančništvom, ter finančnim prestrukturiranjem. Po njegovem mnenju je za uspešno opravljanje tovrstnih dejavnosti potrebno razmišljanje »outside the box«, s pomočjo katerega lahko pridemo do rešitev za edinstvene finančne izzive. Tarvaj Banga, direktor družbe Terra Firma, ki je ena od vodilnih Evropskih zasebnih kapitalskih investicijskih družb, je predaval o investicijah v letalstvo, obnovljive vire energije ter v zdravstveni sektor, kjer je tudi sam bil aktivno udeležen. Tero Tiilikainen, direktor družbe Key Capital, ki se ukvarja s finančnim svetovanjem, je predaval o  svojih 15 letnih izkušnjah v mednarodnem korporacijskem finančnem svetovanju, ki jih je nabral v družbah Citigroup in Taberna Capital v New Yorku, Londonu in Dublinu. Tudi tokrat na srečanju Avrio Advocati ni manjkalo poučnih tem, zanimivih predavateljev ter novih spoznanj, ki potrjujejo pomen tovrstnega mednarodnega povezovanja odvetnikov iz celega sveta.