Poslovni zajtrk na temo Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov

17 junija, 2015

Odvetniška pisarna Gorjup je dne 05.06.2015 organizirala že 5. tradicionalni poslovni zajtrk in sicer na temo Arbitraža kot poslovni model reševanja sporov. Predavali so predstavniki Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije in sicer g. Marko Djinović, g. Nejc Lahne ter dr. Rajko Knez. V današnjem poslovnem okolju, ki se nenehno spreminja in nadgrajuje, nastaja vedno večja potreba po alternativnih rešitvah sporov, ki nastanejo v okviru poslovanja in nastopanja na trgu, saj le-te navadno ponujajo večjo fleksibilnost in predvsem hitrost postopkov, kar je za nemoteno poslovanje gospodarskih subjektov izrednega pomena. Arbitraža ima številne prednosti in sicer so to predvsem: učinkovitost, zaupnost postopka, visoka strokovnost odločanja, fleksibilnost strank pri oblikovanju postopka ter nevtralnost.