Jesenska konferenca Avrio Advocati v Beogradu

6 oktobra, 2016

Predstavniki Odvetniške pisarne Gorjup so se od 30.09.2016 – 01.10.2016 udeležili Jesenske konference združenja Avrio Advocati, ki se je tokrat odvijala v Beogradu. Osrednje teme konference so bile: izvoz in zakonske omejitve, zunanjetrgovinske transakcije, mediacija v Srbiji ter »komoditizacija«. Prvi predavatelj je bil Charles M. Giacoma, ki je predsednik EIFEC (European Institute of Export Compliance). Govoril je predvsem o delu EIFEC, težavah ter pravnih omejitvah pri izvozu. Druga predavateljica je bila Dr. Milena Đorđević, LL.M. profesorica na pravni fakulteti Univerze v Beogradu. Predavala je o zunanjetrgovinskih transakcijah ter o možnosti mediranja v Srbiji. Tretji predavatelj je bil odvetnik Bruce Bowden, ki je predaval o tako imenovani »komoditizaciji«, kar pomeni proces v katerem proizvodi, ki imajo ekonomsko vrednost in se razlikujejo po lastnostnih, na koncu postanejo preprosto blago v očeh trga ali potrošnikov. Je premik trga od diferenciranih na nediferencirane cenovne konkurence ter od monopolistične do popolne konkurence. Vsled tega je ključni učinek »komoditizacije«, da moč cene proizvajalca ali blagovne znamke postane oslabljen, kar praktično pomeni, ko blago z vidika kupcev postaja vse bolj podobno, bodo kupci vedno kupili najcenejše.

Tako kot na vsaki dosedanji konferenci Avrio Advocati, tudi tokrat ni manjkalo dobrih predavanj ter koristnega poslovnega druženja z odvetniki iz celega sveta.