Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L

6 marca, 2017

Ministrstvo za pravosodje pripravlja predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ-L.

Temeljni cilji predloga zakona so sledeči:

• ureditev postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb Evropske unije;
• varstvo dolžnika pri premičninski in nepremičninski izvršbi;
• modernizacija izvršilnega postopka na nepremičnine z namenom doseči boljšo in hitrejšo prodajo nepremičnin in hkrati zagotoviti boljše pravno
varstvo tako socialno ogroženih dolžnikov kot tudi kupcev, ki kupujejo nepremičnine v izvršilnem postopku;
• pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov ter omejevanje možnost zlorab in neupravičenih postopkov izvršbe.

Zanimiva novost, ki jo predvideva predlog je vzpostavitev spletnega iskalnika javnih dražb premičnin ter iskalnika javnih dražb nepremičnin. Ideja za uvedbo takšnega iskalnika je predvsem zaradi zaskrbljujočega odstotka uspešnosti dražb. S vzpostavitvijo iskalnika bodo informacije o dražbah lažje dostopne potencialnim kupcem, kar bo zagotovo pomenilo višji odstotek uspešnih dražb in posledično višjih prodajnih cen, kar je nenazadnje v interesu tako upnikov kakor tudi dolžnikov.