Novela zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D)

5 aprila, 2018

21. januarja 2018 je začela veljati novela Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D). Zakonodajalec je z novelo delavcu naložil obvezo prijave v evidenco iskalcev zaposlitve že v času teka odpovednega roka. Tako se po novem možnost prijave delavca pri zavodu v času teka odpovednega roka, spreminja v obveznost.
Delavec se je dolžan prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve v roku treh dni od vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. V primeru opustitve obvezne prijave v evidenco, se delavcu izplačuje znižano denarno nadomestilo za primer brezposelnosti.

Razlog spremembe je želja po pridobitvi informacij o trgu dela in zaposlovanju ter pomoči pri iskanju zaposlitve in pri povečanju zaposlitvenih možnosti delavca.

Glede na navedeno, so se spremenile tudi obveznosti delodajalca. Delodajalec je v odpovedi pogodbe o zaposlitvi dolžan delavca obvestiti oz. seznaniti z obveznostjo prijave v evidenco brezposelnih oseb v zakonsko predviden roku (3 dni od vročitve odpovedi) in o znižanju denarnega nadomestila v primeru zamude.