Kako poslovati z Avstrijo

22 maja, 2018

Ob vstopu na tuji trg, tudi avstrijski, je potrebno poznati njegove zakonitosti, tako v pravnem kot v poslovnem pomenu. Zato je podpora strokovnjakov za posamezno področje, ki podjetju zagotovi potrebne informacije in zaščito ter ga seznani s temeljnimi pravili, več kot dobrodošla in se podjetju kratkoročno ter dolgoročno obrestuje. Dejavnik tveganja je na ta način zmanjšan, podjetje se lahko v celoti posveti tehtanju odločitve aktivnega ali pasivnega vstopa. Aktivni vstop pomeni ustanovitev nove gospodarske oblike s sedežem v Avstriji. Poslovati v obsegu, ki je manjši kot v Sloveniji, pa daje podjetjem možnost pasivnega vstopa. Oba sta podvržena zakonskim predpisom in pomenita prepletanje vsaj dveh državnih zakonodaj. 

Dne 21.05.2018 na poslovnem zajtrku Odvetniške pisarne Gorjup je mag. Katja Gorjup udeležencem med drugim odgovorila na vprašanje kako pridobiti potrebne informacije za pripravo poslovnega plana ali poslovne odločitve za poslovanje v Avstriji in predstavila primere iz poslovne prakse.