Vrhovno sodišče RS zavrnilo dosedanjo prakso FURS

21 marca, 2019

Vrhovno sodišče je januarja letos odločilo, da aktualna praksa FURS v zvezi z upoštevanjem naknadnih vplačil družbenikov pri odmeri dohodnine od kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi poslovnih deležev ni skladna z zakonom.

Odločilo je, da FURS ni upošteval naknadnih vplačil družbenikov pri izračunu nabavne vrednosti poslovnega deleža, ki je bil predmet odsvojitve. Rezultat tega je bila razlika med prodajno in nabavno vrednostjo odsvojenega poslovnega deleža, in da je bila davčna obveznost pogosto nesorazmerno visoka glede na dejanska vplačila kapitala družbenika.

Praktična posledica tega je, da se po novem tudi naknadna vplačila vštevajo v nabavno vrednost kapitala, kar zmanjšuje davčne obveznosti družbenikov pri prodaji deležev. Družbeniki morajo ustrezno opredeliti in opraviti vsa vplačila, ki jih opravijo v svojo družbo, saj lahko to bistveno vpliva na višino njihove obdavčitve ob morebitni prodaji poslovnih deležev.