UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA ZARADI VPLIVA KORONAVIRUSA

12 marca, 2020

Izbruh korona virusa po svetu za seboj pušča močne posledice na mednarodnih trgih in v gospodarstvu. Tudi v Sloveniji so prizadete skoraj vse panoge, tako velika kot majhna podjetja, na udaru pa je tudi več deset tisoč samozaposlenih v gospodarstvu. V ta namen pristojni resorji pripravljajo vrsto ukrepov za pomoč podjetjem.

V Odvetniški pisarni Gorjup redno spremljamo vplive korona virusa na gospodarstvo in tudi ukrepe, ki jih pripravljajo pristojne inštitucije v Sloveniji. V kolikor tudi v vašem podjetju čutite posledice Covid-19, nas obvestite in svetovali vam bomo, kako lahko najučinkoviteje in najhitreje premostite likvidnostne ali druge težave.

Ukrepi so tako interventne kot strateške narave. Strateški ukrepi bodo pripomogli k vzpostavitvi ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čimer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

V pripravi je interventni zakon za povračilo stroškov na področju čakanja na delo. V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države podjetju v višini 40% za plačilo nadomestila za čakanje na delo doma, pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon bo sprejet po nujnem postopku in bo veljal predvidoma do konca septembra. Že obstoječe rešitve v okviru Zakona o delovnih razmerjih omogočajo delodajalcem določeno fleksibilnost pri opravljanju dela. Delovne procese je mogoče organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov. S predlogom interventnega zakona bodo obstoječe rešitve še dopolnjene.

Za premostitev likvidnostnih težav so na voljo kreditne linije, in sicer v višini 315 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank.

Prav tako so na voljo posebne kreditne linije za podjetja v težavah. Na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah je uporaba pomoči dopustna le izjemoma, kadar težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo stečajno ogroženost, nastopijo v gospodarski družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno sistemsko vlogo za državo ali sektor. V ta namen je tovrstnim podjetjem na razpolago 6 mio EUR sredstev za dolgoročne kredite z ugodnejšo obrestno mero, možno je zagotavljati tudi poroštva države za najete kredite pri komercialnih bankah.

Pomoč na področju internacionalizacije poteka predvsem preko vavčerjev, in sicer delno povračilo stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa (prav tako bodo pokriti stroški za udeležbo na virtualnem sejmu – organizatorji zaradi odpovedi ponujajo virtualne sejme).

Možen je odlog plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku, vendar je potrebno dokazati,

da podjetju grozi hujša gospodarska škoda zaradi korona virusa ali pa mora podjetje predložiti ustrezno zavarovanje.

Tudi na področju turizma, katerega je korona virus trenutno najprej prizadel, je na voljo vrsta ukrepov.

Predlagamo, da nas v primeru težav ali potrebe po izdelavi ustreznih delovnopravnih aktov oz. drugih vlog ali kakršnihkoli vprašanj, kontaktirate na telefonsko številko 02 23 44 780 ali na elektronski naslov odvetnik@gorjup.net.