USTAVNO SODIŠČE UGODILO PRITOŽBI IZBRISANEGA

13 julija, 2022

Naša odvetniška pisarna zastopa »izbrisanega« kosovskega državljana Muso Rugovaja v postopku za določitev denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva.

Izbrisani so prebivalci Slovenije, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve 26. februarja 1992 nezakonito izbrisalo iz registra stalnih prebivalcev, s čimer so izgubili svoj pravni status ter  bili od tedaj obravnavani kot tujci, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji.

1. decembra 2013 je začel veljati Zakon o povračilu škode izbrisanim, s katerim se izvršuje sodba ESČP v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Namen zakona je omogočiti upravičencem dosego pravičnega zadoščenja, t.j. denarne odškodnine.

Naši stranki je bila vloga za uveljavitev denarne odškodnine zavrnjena tako s strani prvostopenjskega organa, kot s strani upravnega sodišča kot pritožbenega organa, saj ni izpolnjeval vseh pogojev za upravičenje do povračila škode zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Svojo odločitev sta oba organa utemeljila s tem, da bi morala izbrisana oseba po izbrisu izkazati interes za prebivanje v Republiki Sloveniji. Kot interes se je štela vložitev vloge za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ali za pridobitev državljanstva. Pri tem sta se oba organa sklicevala na sodbo ESČP Kurić in drugi proti Sloveniji.

Pritožnik je vložil ustavno pritožbo ter uveljavljal kršitev 22. člena Ustave, ki zagotavlja enako varstvo pravic pred sodišči. Ustavno sodišče je upoštevalo pritožbeni razlog in razveljavilo sodbo Upravnega sodišča, zadevo pa vrnilo v novo odločanje. K sodbi je podal pritrdilno ločeno mnenje predsednik ustavnega sodišča dr. Matej Accetto, ki je izrazil dvom o določbi, da bi morali izbrisani svoj interes za prebivanje v Republiki Sloveniji izkazati z vlogo za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje ali za pridobitev državljanstva. Pritožnik takih vlog ni mogel vložiti zaradi opravičljivih razlogov, v prvi vrsti zaradi vojnih razmer na Kosovem. Taka zakonska določba je protiustavna in bi po mnenju sodnika Accetta terjala presojo Ustavnega sodišča.

Odločitev Ustavnega sodišča pomeni novo priložnost za našo stranko, da bo končno prišel do odškodnine, ki mu pripada. Veseli nas, da lahko kot odvetniška pisarna pripomoremo k temu, da bo pravici izbrisanih zadoščeno.