NOVOSTI GLEDE STATUSA IN PRAVNEGA PROMETA ZAŠČITENIH KMETIJ

7 julija, 2022

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je posegel v 2. člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, upravna enota ne preverja več zaščitenih kmetij na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti, zato lastnikom ni več potrebno vlagati vlog.

Po novem se status zaščitene kmetije preverja na podlagi zaprosila sodišča ali davčnega organa. Sodišče bo preverjalo status zaščitene kmetije le še v postopku dedovanja, torej v zapuščinskem postopku. Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev se ohranja v delu, ki se nanaša na dedovanje z namenom preprečitve drobitve kmetije v postopkih dedovanja.

S črtanjem 18. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih tudi ni več omejitev pri prometu z zaščitenimi kmetijami. Status zaščitene kmetije je v pravnih poslih odpravljen.

V kolikor imate v zvezi s prometom zaščitene kmetije morebitna vprašanja, nas lahko kontaktirate na odvetnik@gorjup.net.