Pomembna novost za delodajalce vpisane v Poslovni register Slovenije

30 avgusta, 2022

S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja.

Delodajalec, vpisan v Poslovni register Slovenije, bo v primeru nezgode in poškodbe pri delu prijavo lahko oddal le še prek portala SPOT:

  • delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času,
    na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca,
  • vpisani podatki bodo posredovani na IRSD in ZZZS,
  • če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika),
  • ZZZS bo podatke in podatke splošnega in zdravstvenega dela obrazca posredoval Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve.

 

Vir: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/poskodbe-pri-delu/