NOVOSTI NA PODROČJU KOLEKTIVNIH POGODB

10 januarja, 2023

Z novim letom so začele veljati spremembe nekaterih kolektivnih pogodb. Kolektivne pogodbe podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, delavcem pa lahko podeli le več pravic, kot jih daje zakon. Na veljavnost kolektivnih pogodb morajo paziti delodajalci sami.

Katera kolektivna pogodba zavezuje delodajalca, če ta opravlja več dejavnosti, je odvisno od glavne dejavnosti, ki jo ima registrirano. Če glavne dejavnosti tako ni mogoče določiti, se upošteva dejavnost, ki ustvarja največji prihodek ali zaposluje največ oseb.

Z novim letom je pričel veljati Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenija, in sicer se je spremenil minimalni znesek vračila stroškov prehrane za delavce iz dejavnosti igralnic in iger na srečo, ki sedaj znaša 5,60 EUR na dan. Poleg tega pa se je spremenil tudi člen pogodbe, ki določa višino kilometrine za prevoz na delo, in sicer ta znaša 0,19 EUR za vsak polni kilometer.

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti se je spremenila tako, da se je uskladila minimalna premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Ta sedaj znaša 35,12 EUR.

V letu 2023 pa bo pričela veljati nova Kolektivna pogodba za dejavnost veterinarstva, ki zavezuje vse delodajalce na tem področju ter osebe, ki dejavnost veterinarstva opravljajo na podlagi civilne pogodbe.

VIR: IUS INFO