NOVOSTI S PODROČJA PROMETA S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI, GOZDOVI IN KMETIJAMI TER AGRARNIH OPERACIJ

14 junija, 2022

Dne 13. 4. 2022 so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih.

  • Skrajšan je rok za sprejem javno objavljene ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda in kmetije, ki je 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote (prej 30 dni).
  • Uvedeni so dodatni primeri, kjer odobritev pravnih poslov ni potrebna in upravna enota o tem izda ustrezno odločbo – točke e., h., n. in o. v drugem odstavku 19. člena,
  • Dopolnjena je ureditev predkupne pravice (23.a člen).
  • Uvedene so določene izboljšave pri nakupu kmetijskih zemljišč (npr. odprava statusa zaščitenih kmetij v pravnih poslih med živimi, lažji nakup oz. zakup kmetijskih zemljišč za lastnike, ki so kmetijska zemljišča prodali za potrebe državnih prostorskih načrtov 25.a člen).
  • Ukinjene so določbe zakupa kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava.
  • Uvedene so določene poenostavitve pri agrarnih operacijah (npr. navadno vročanje upravnih pisanj, ni več upravnih overitev soglasij lastnikov zemljišč o uvedbi komasacijskega postopka).
  • Velja možnost razdružitve solastnine pri komasacijah ter nova agrarna operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih, pri katerih je solastnik RS in na katerih se je vzpostavila solastnina po zaključenih denacionalizacijskih postopkih