AKTUALNO

Spoštovane študentke, spoštovani študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru! Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/2024 ponovno nudi študentom možnost dvotedenskega praktičnega usposabljanja v odvetniški pisarni, ki bo potekalo med 29. julijem in 9. avgustom 2024. Izbrani študenti bodo imeli možnost spoznati delo odvetnika. Tekom usposabljanja...

Odvetnica Vesna Gorjup Zupančič (v nadaljevanju revidentka) se je zoperstavila neustavnim pogojem registracije po ZGD-1 s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in sprožila tožbo, ki je prerastla v revizijski postopek. Vrhovno sodišče je presojalo ustavnost pogoja registracije za opravljanje dejavnosti po ZGD-1 upravičencev financiranja iz javnih sredstev, v zvezi s programom...