AKTUALNO

Sodišče EU je v zadevi C-407/18 presodilo, da mora imeti v skladu z načelom učinkovitosti prava EU izvršilno sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške pogodbe o hipotekarnem kreditu, možnost na predlog potrošnika ali po uradni dolžnosti opraviti preizkus notarskega zapisa, ali vsebuje nepoštene pogoje v smislu Direktive...

12 decembra, 2019

V petek, dne 6.12.2019 smo se z našimi rednimi strankami podružili na bolj neformalen način. Ker menimo, da je osebna nota tista, ki šteje in poglobi odnos, smo pod idejnim vodstvom naše sodelavke Jelke zaposleni pisarne Gorjup sami pripravili majhno pogostitev. Odločili smo se, da bomo naše stranke malo razvajali in hkrati promovirali zdravje na...

Pred kratkim je bila izdana sodba Vrhovnega sodišča Republika Slovenije, s katero je sodišče odločalo o tem, ali je za izpraznitev in izročitev nepremičnine na podlagi odstopa od pogodbe po 28. členu Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih potrebna sodna intervencija. V konkretnem primeru sta upnik in dolžnik v notarskem zapisu sklenila Pogodbo o...

Ta vikend poteka v Quebecu jesenska konferenca združenja Avrio Advocati. Dopoldan so zasedali člani upravnega odbora, popoldan pa se začne konferenca, kjer bo govora o težavah vodenja odvetniške pisarne, konoplji kot poslovni priložnosti v Kanadi, potekale pa bodo tudi predstavitve treh odvetniških pisarn, članic združenja Avrio Advocati in sicer iz Hong Konga, Luksemburga ter Cipra.

Predstavniki odvetniške pisarne Gorjup, so se udeležili Spomladanske konference združenja Avrio Advocati, ki se je odvijala od 23. 5. 2019 – 25. 5. 2019 v Frankfurtu. Osrednje teme konference so bile: Prednosti in izzivi Evropskega bančnega sistema, Pravni sistem in priložnosti za investicije v Argentini, Bosni in Hercegovini, Čile, Kolumbiji, Indiji, Indoneziji in na Tajskem,...

Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo delovni čas Odvetniške pisarne Gorjup v prazničnih dnevih naslednji: – ponedeljek 29.04.2019 – od 08:00 do 16:00 – torek 30.04.2019 – od 08:00 do 16:00 – petek 03.05.2019 – od 08:00 do 14:00

Družinski zakonik

starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Bistvene novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik so nova definicija družine, starševska skrb, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, sporazumna razveza zakonske zveze pred notarjem, prenos pristojnosti pri odločanje o ukrepih za varstvo otroka iz Centrov za socialno delo na sodišča...

Vrhovno sodišče je januarja letos odločilo, da aktualna praksa FURS v zvezi z upoštevanjem naknadnih vplačil družbenikov pri odmeri dohodnine od kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi poslovnih deležev ni skladna z zakonom. Odločilo je, da FURS ni upošteval naknadnih vplačil družbenikov pri izračunu nabavne vrednosti poslovnega deleža, ki je bil predmet odsvojitve. Rezultat tega je bila...

Z dnem 15.04.2019 stopa v celoti v veljavo Družinski zakonik, ki med drugim v pravni ureditvi Republike Slovenije v 85. členu na novo ureja Pogodbo ureditvi premoženjskopravnih razmerij med bodočima zakoncema, zakoncema, izvenzakonskima partnerjema ali istospolnima partnerjema oz. popularno t.i. predporočno pogodbo. Del pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju...

Spoštovane stranke, obveščamo vas, da bo delovni čas Odvetniške pisarne Gorjup v prazničnih dnevih naslednji: – četrtek 27.12.2018 – od 8:00 do 16:00 – petek 28.12.2018 – od 8:00 do 14:00 – ponedeljek 31.12.2018 – zaprto V nujnih primerih smo v ponedeljek 31.12.2018 dosegljivi na dežurnem elektronskem naslovu: miha@gorjup.net .